Медицински Център
"Свети Георги 2013"

Д-р Божидар Иванов

Автобиография

Роден на 04.10.1978г. в гр.София, България
Завършено основно образование 25.06.1997г 91ва НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“- София
Завършено висше образование по специалност Медицина 14.11.2003r.
Придобита специалност по Ортопедия и травматология – 01.01.2011r.
Придобита правоспособност по „Ендопротеиране на стави“ – 18.04.2013г.
Професионална кариера:
01.03 – 31.10.2005г.- 3та травматологична клиника към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ София
01.11.2005г – 01.03.2012 г – специализант и асистент в клиника по Ортопедия и травматология на УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“ София

от 01.03.2012 – лекар – ортопед в клиника по Ортопедия и травматология на МБАЛ „Сердика“ ЕООД София Курсове и сертификати:
Сертификат за квалификация като Координатор по хирургичната и възстановителната дейност към Тъканна Банка Остеоцентър България 2009г.

Сертификат за завършен курс по Мускулноскелетно ехографско изследване – 2006г, Прага, Чешка Република Сертификати за завършени курсове по „Травми на опорно- двигателния апарат 2008г. София, България; 2010г.- Давос, Швейцария; 2012г – Прага, Чешка Република Курс по колянно ендопротезиране в Клиника по колянно ендопротезиране Щолцалпе, Австрия
Участия в национални и международни конгреси по Ортопедия и травматология.

Запазете час

Запази час онлайн