Медицински Център
"Свети Георги 2013"

Д-р Иван Гяхов

Завършил медицина и се дипломирал като лекар през 1970г. С успех на държавните изпити мн.добър 5,20.

Изненадващо разпределен и определен за военен лекар, със звание старши лейтенант и така попада в армията. Назначен за началник медицински пункт в голямо поделение, там служи няколко години, като войскови лекар.


През 1979г. защитава специалност Хирургия пред държавна изпитна комисия. Представя се отлично и бива назначен на щатна длъжност във ВМИ гр. София. в клиниката по сърдечно съдова и гръдна хирургия. В тази клиника работят висококвалифицирани лекари, доценти и професори. Началници през годините са- Генерал майор проф. Кръстинов, генерал майор проф. Топалов, полковник проф. Станчев, полковник доц. Лазаров и други.

През 1983г. придобива втора специалност-Военно полева хирургия, а през 1995г. и трета специалност съдова хирургия. Първия лекар придобил тази специалност, след изпит от държавна комисия.

През годините бива изпратен на специализация в Москва, в института по сърдечно-съдова хирурги на Академията на медицинските науки на СССР на името на академик Бакулев.,в института Вишневски при академията Анатоли Покровски, и във Всесъюзния научно-практичен институт по хирургия с ръководител академик Петровски. Там овладява основите и техниката на изкуственото кръвообращение при сърдечните операции. Многократно участва на консултации във Военномедицинската академия на ССР в гр.Ленинград., сегашен Сант Петербург.

През 1984 бива командирован за една година при проф.Чирков, в София за обмяна на опит. Завършва и курс по Доплерсонографияна на кръвоносните съдове. Започва работа на длъжност началник кабинет след това старши ординатор, началник на отделение в клиниката по съдова хирургия и ангиология на ВМА , а след това много години прекарва като заместник началник на същата.

Последната длъжност, като кадрови военнослужещ бива помощник началник на Военномедицинската академия и началник на лечебния отдел на щата. За добрата и добросъвестна работа през годините, бива награден от министъра на отбраната с „Награден знак, сребърен с ленти за вярна служба под знамената“.

Има голям клиничен опит и знания и продължава да работи успешно, като лекар вече 53 години, без прекъсване.

 

Запазете час

Съдова Хирургия

Хирургия

Запази час онлайн