Медицински Център
"Свети Георги 2013"

Д-р Никита Недков

Роден 1956г. В София. Завършил МА София 1982г.с отличен успех.

Професионален път и израстване:

1982-1983г.ординатор Вътрешно отделение Районна б-ца Тополовград. 1983-1989 Началник Военно медицинска служба към Гранични войски.

От 1990-2015 год. Началник Кардиологичен к-т Мед. Институт МВР като работи в Кардиологично и Интензивно отделение към института.

От 2015 год.Кардиолог в МЦ Св. Георги 2013 ООД.
Придобити специалности по Вътрешни болести -1991 год. Кардиология-1998год.
Сертификати по Коремна ехография, Интервенционолна коремна ехография, Фундаментално ниво на Ехокардиография, множество курсове за квалификация в кардиологията. 41 год.клиничен опит.Интереси-Ехокардиография, Ритмология, Артериална
хипертония.

Запазете час

Запази час онлайн