Медицински Център
"Свети Георги 2013"

Свържете се с нас.

Вашето здраве е
наш приоритет.

ЗА НАС

Oказва специализирана доболнична медицинска помощ, включително – диагностика, лечение и наблюдение на болни в амбулаторни и домашни условия, консултации, профилактика, предписване и изработване на лабораторни изследвания, предписване на други видове изследвания, издаване на съответните документи, извършване и на други медицински дейности и манипулации, разрешени от Закона за лечебните заведения.Целта на здарвното заведение е да предлага разнообразна лекарска помощ, концентрирана на едно място, пестейки време на пациентите в обикаляне на различни болници и поликлиники.

 Всички кабинети са напълно оборудвани с модерна медицинска апратура, за да оказват по – детайлна и точна медицинска помощ. В МЦ Свети Георги работи екип от високо квалифицирани специалисти, отлични професионалисти в различни области на медицината. Целият лекарски екип е обединен от разбирането, че лечението служи и се развива единствено и само в името и здравето на хората. Работи по договори с НЗОК, което подобрява достъпността до качествена специализирана извънболнична помощ за здравноосигурените лица в района. МЦ Свети Георги предлага качествена и достъпна специализирана извънболнична медицинска помощ.